Projekt Už jsem čtenář

12.02.2013 21:51

Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka

SKIP ČR vyhlašuje pátý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu přihlašuje letošní žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny. Veřejná knihovna musí být institucionálním členem SKIP ČR.

Knihovna, která žáky do projektu přihlašuje, s nimi pracuje nad rámec obvyklých knihovnických činností. V období od prosince 2012 do května 2013 připraví pro prvňáky nejméně jednu návštěvu knihovny a uspořádá další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu (společná čtení, besedy s tvůrci knih, výstav apod.)

Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Ve školním roce 2012/2013 je to kniha básníka Radka Malého Všelijaké básničky pro kluky a holčičky s ilustracemi Alžběty Skálové.

Místní knihovna Soběslavice zahájila tento projekt v den pololetního vysvědčení 31.ledna 2013. Knihovna Soběslavice spolupracuje na tomto projektu se ZŠ Kobyly. Zahájení proběhlo slavnostně, mezi děti přišel král a královna z Říše pohádek. Předali  devíti dětem z 1. ročníku informace o projektu, průkazky, nebo pozvánky do knihoven ( dle bydliště dítěte) a také první úkoly. Po splnění úkolu si děti budou moci vybarvit vždy jeden perníček a přilepit ho na chaloupku. Mají tak po celu dobu projektu přehled, jak si vedou, zda stihnou všechny úkoly splnit. Ukončení projektu bude v červnu spojeno s slavnostním " Pasováním prvňáků na čtenáře" .

 

Už jsem čtenář - logo (titulek)

© Místní knihovna Soběslavice

Vytvořeno službou Webnode